KONSULTACJE

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, zgodą na uczestniczenie w konsultacjach oraz harmonogramem konsultacji, które będą odbywały się w PCKZ od dn. 01.06.2020 r. 

Uwaga!!!

Aby wziąć udział w konsultacjach należy posiadać ww. zgodę oraz ustalić chęć uczestniczenia z nauczycielem praktycznej nauki zawodu. 

Procedury Bezpieczeństwa

Załącznik zgoda

HARMONOGRAM 

Konsultacje w PCKZ