Pracownia samochodowa

Materiały zdalne nauczanie (25.01.2022 r.)

klasa III SB, II SB III TPS i II Ta T