Pracownia samochodowa

rok szkolny 2020/2021

aktualizacja 21.10.2020 

Opiekun klasy – Marcin Kochel, Michał Szczepanik

Materiały dla klas II SB i III SB 

klasa III i II SB 19-23

klasa III I II SB 26-30

aktualizacja 02.11.2020

Opiekun klasy – Krzysztof Szczygieł

klasa IIb SB I SB 19-23 X

klasa IIb SB I SB 26-3X

klasa IIb SB ISB 2-6XI

Opiekun klasy – Ireneusz Choroba

klasa IIa SB IIITS IIaTS 2-5 XI klasa IIa SB IIITS IIaTS 26-29 X klasa IIa SB III TS IIaTS 19-22 X (2)

klasa IIa SB IIITS IIaTS 26-29 X

klasa IIa SB IIITS IIaTS 2-5 XI

Opiekun klasy – Robert Bodana

klasa IIISB II TSG IIITSG IITS 2-5XI

klasa IIISB II TSG III TSG II TS 26-29X klasa III SB IITSG IIITSG IITS 19-22 X

klasa IIISB II TSG III TSG II TS 26-29X

klasa IIISB II TSG IIITSG IITS 2-5XI

Opiekun klasy – Leszek Brzozowski

23 październik klasa III SB

30 Październik klasa III SB (1)

6 listopad klasa III SB

Opiekun klasy – Marcin Kochel, Michał Szczepanik

klasa III I II SB 2-6XI

aktualizacja 09.11.2020

Opiekun klasy – Leszek Brzozowski

13 listopad klasa III SB

Opiekun klasy – Marcin Kochel, Michał Szczepanik

zdalne III i II SB 9-13 XI

Opiekun klasy – Robert Bodana

klassa III SB II TSG IIITSG II TS 9-12 XI

Opiekun klasy – Ireneusz Choroba

klasa IIa SB IIITS IIaTS 9-13 XI

Opiekun klasy – Krzysztof Szczygieł

klasa IIb ISB 9-12 XI

Opiekun klasy – Tadeusz Stanek

materiały dla Kl II c TPS ZS im. J. Bema
za 27. 10., 3. 11. oraz 10. 11. 2020 r.

Diagnozowanie kadłubów i głowic silników

Diagnozowanie układu zapłonowego

Materiały dla klasy Iz SB – Bem, Tadeusz Stanek

Diagnozowanie układu zasilania paliwem_cd. 13. 11.

Diagnozowanie układu zasilania paliwem_cd. 6. 11.

Diagnozowanie układu zasilania paliwem 30. 10

aktualizacja 16 – 20.11.2020

Opiekunowie klas – Marcin Kochel, Michał Szczepanik

klasa III i II SB 16-20 XI

Opiekun klasy – Krzysztof Szczygieł

klasa IIb SB ISB 16-20 XI

Opiekun klasy – Leszek Brzozowski

20 listopad klasa IIISB

Opiekun klasy – Ireneusz Choroba

klasa IIa SB IIITS IIaTS 16-19XI

Opiekun klasy – Robert Bodana

klasa III SB II TSG II TS 16-19 XI

Opiekun klasy – Marcin Kochel

klasa III i II SB 16-20 XI(1)

Opiekun klasy – Tadeusz Stanek

Materiały dla klasy IIc TPS i Ia SB zdalne

aktualizacja 23-24.11.2020

Opiekun klas – Tadeusz Stanek

Materiały dla kl. I a SB oraz II c TPS ZS im. J. Bema
Materiały dla klasy IIc TPS i Ia SB 1zdalne

aktualizacja 23-27.11.2020

Opiekun klasy – Robert Bodana

 
Opiekun klasy – Krzysztof Szczygieł
 
Opiekun klasy – Leszek Brzozowski
 
Opiekun klasy – Ireneusz Choroba
 
Opiekunowie klas – Marcin Kochel, Michał Szczepanik