Pracownia samochodowa

rok szkolny 2020/2021

aktualizacja 21.10.2020 

Opiekun klasy – Marcin Kochel 

Materiały dla klas II SB i III SB 

klasa III i II SB 19-23

 

rok szkolny 2019/2020

Opiekun klasy – Tadeusz Stanek

Problemy oraz zapytania  związane z tematyką zajęć proszę kierować na adres: t.stanek@pckz-zawiercie.pl

Materiały dla klasy II SB kierowca – mechanik

Kierowca mechanik

aktualizacja 14.04.2020

Adresy stron

aktualizacja 20.04.2020

Wymagania dotyczące środków transportu drogowego

Dokumentacja związana z pracą kierowcy i środków transportu zawodowego

aktualizacja 27.04.2020

Pojazdy samochodowe do przewozów pasażerskich

Transport drogowy_definicje

Załącznik nr 4 – prezentacja – pojazdy samochodowe do przewozu ładunków

aktualizacja 04.05.2020

adr-1

adr

aktualizacja 13.05.2020

Regulacja luzów w ukł kierowniczym

Budowa, zasada działania i regeneracja ukł. kierowniczego

Czas pracy kierowców

aktualizacja 20.05.2020

Urządzenia pomocnicze w środkach transportu

BHP w transporcie drogowym

aktualizacja 26.05.2020 

Sprawdzanie układu zawieszenia

Przepisy prawa dotyczące usług transportu drogowego

aktualizacja 02.06.2020  

Ocena stanu technicznego pojazdu

Posługiwanie się mapami drogowymi, tradycyjnymi i elektronicznymi.

aktualizacja 10.06.2020

Powtórzenie wiadomości z przerobionych działów

Metody napraw i obsługi różnych układów pojazdów samochodowych

aktualizacja 16.06.2020

Czas pracy kierowców

BHP w transporcie drogowym

 

Opiekun klasy – Marcin Kochel 

Materiały dla klas I SB (G), II SB i III SB 

Pracownia samochodowa kl III SB, IISB i I I SB po gimn.Kochel

aktualizacja 14.04.2020

Pracownia samochodowa 16-24IV kl III SB, IISB i I I SB po gimn.Kochel

aktualizacja 27.04.2020 

Pracownia samochodowa 27-30 IV kl III SB,kl lI, SB kl ISB po gimn

aktualizacja 04.05.2020

Pracownia samochodowa 4-8V kl III SB, II SB i I SB po gimn.

aktualizacja 11.05.2020

Pracownia samochodowa 11 – 15 V kl III SB, kl II i SB kl I SB po gimn

aktualizacja 18.05.2020

Pracownia samochodowa 18-22 V klasa IIISB IISB i Isb po gimn.

aktualizacja 25.05.2020

Pracownia samochodowa 25-29 V kl IIISB, kl II SB i I SB po gimn.

aktualizacja 31.05.2020

Pracownia samochodowa 1-5 VI kl IIISB, IISB i I SB po gimn.

aktualizacja 08.06.2020 

Pracownia samochodowa 8-9 VI kl II SB

 

Opiekun klasy – Michał Szczepanik 

Kl III SB kierowca-mechanik

Materiały Pracownia Samochodowa Kl III SB kierowca-mechanik ZS im.gen. J.Bema

Kierowca mechanik

Kl III SB elektromechanik 

Materiały Pracownia Samochodowa Kl III SB elektromechanik ZS im.gen. J.Bema

Elektromechanik

Kl II Technik pojazdów samochodowych

Materiały Pracownia Samochodowa Kl II TPS ZS im.gen. J.Bema

Pracownia samochodowa kl II TPS 

Kl III Technik pojazdów samochodowych

Materiały Pracownia Samochodowa Kl III TPS ZS im.gen. J.Bema

Pracownia samochodowa kl III TPS 

aktualizacja 14.04.2020

Kl III SB kierowca-mechanik ZS im.gen. J.Bema

Materiały Pracownia Samochodowa

Materiały Pracownia Samochodowa

Kl III SB elektromechanik ZS im.gen. J.Bema

Materiały Pracownia Samochodowa

Materiały Pracownia Samochodowa

Kl II TPS ZS im.gen. J.Bema

Materiały Pracownia Samochodowa

Materiały Pracownia Samochodowa

Kl III TPS ZS im. gen. J. Bema

Materiały Pracownia Samochodowa

Materiały Pracownia Samochodowa

aktualizacja 27.04.2020

Kl II TPS ZS im.gen. J.Bema

Materiały Pracownia Samochodowa 1

Materiały Pracownia Samochodowa 2

Kl III TPS ZS im.gen. J.Bema

Materiały Pracownia Samochodowa 1

Materiały Pracownia Samochodowa 2

Kl III SB elektromechanik ZS im.gen. J.Bema

Materiały Pracownia Samochodowa 1

Materiały Pracownia Samochodowa 2

Materiały Pracownia Samochodowa 3

 
Kl III SB kierowca-mechanik ZS im.gen. J.Bema
 
aktualizacja 11.05.2020
 
Kl III SB kierowca-mechanik 
 
Kl III SB elektromechanik
 
Kl II TPS
 
Kl III TPS
 
aktualizacja 18.05.2020
 
Kl III SB kierowca-mechanik 
 
Kl III SB elektromechanik 
 
Kl II TPS 
 
Kl III TPS
 
aktualizacja 25.05.2020
 
Kl III SB kierowca-mechanik 
 
Kl III SB elektromechanik
 
 
Kl III TPS

aktualizacja 02.06.2020

KL II TPS

Materiały Pracownia Samochodowa 3

Materiały Pracownia Samochodowa 4

KL III TPS

Materiały Pracownia Samochodowa 3

Materiały Pracownia Samochodowa 4  

KL III SB kierowca-mechanik 

Materiały Pracownia Samochodowa 3

Materiały Pracownia Samochodowa 4 

Kl III SB elektromechanik

Materiały Pracownia Samochodowa 3

Materiały Pracownia Samochodowa 4

 

Opiekun klasy – Robert Bodana

prac sam kwiec 20-30

zestawienie maj 2020 

aktualizacja 28.05.2020