Pracownia samochodowa

rok szkolny 2020/2021

aktualizacja 08.04.2021

Opiekun klasy – Marcin Kochel, Michał Szczepanik

klasa III i II SB 31 III 2 IV

klasa III i II SB 5-9 IV

Opiekun klasy – Leszek Brzozowski

klasa III SB 9 IV

klasa III SB 2 IV

Opiekun klasy – Robert Bodana

klasa III SB II TSG II TS 31 III i 1 IV

klasa III SB II TSG II TS 5-8 IV

Opiekun klasy – Ireneusz Choroba

klasa IIa SB IIITS IIaTS 5-8 IV

klasa IIa SB III TS IIaTS 31 III i 1IV

Opiekun klasy – Krzysztof Szczygieł

klasa IIb SB I SB 5 IV-9IV

klasa IIb ISB 2 IV