Szkolenie praktyczne – technik logistyk

Materiały dotyczące zdalnego nauczania dla uczniów Kl. III Technik Logistyk.

20.10.2020 r. – https://edu.trans.eu/kursy/spedycja/spedycja-spedytor-w-obsludze-logistycznej-wspolczesnych-lancuchow-dostaw.

28.10.2020 r. – https://edu.trans.eu/kursy/spedycja/naczepy

03.11.2020 r. – https://edu.trans.eu/kursy/spedycja/rozmieszczenie-ladunku-w-wybranym-srodku-transportu

10.11.2020 r. – https://edu.trans.eu/kursy/spedycja/warunki-dostaw-towaru-wedlug-incoterms2010

 

Pozdrawiamy

Katarzyna Kostzejowska

Wioletta Pala.

aktualizacja 17.11.2020

Materiały dla klasy III TL. – Katarzyna Kostrzejowska, Wioletta Pala

17.11.2020 r. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-analiza-swot

24.11.2020 r. file:///C:/Users/dz/AppData/Local/Temp/300_142_L_STARKOWSKI_2.pdf

01.12.2020 r. Rodzaje ładunków

08.12.2020 r. Magazynowe systemy informatyczne i dokumenty magazynowe – TransEdu

15.12.2020 r. 

Na podstawie poniższych danych wypełnij kartotekę magazynową.

Przedsiębiorstwo „ SOK-POL” Sp. z o.o. mieszczące się w 39-400 Jerzmanowice przy ulicy Żelaznej 14 zajmuje się dystrybucją soków pomarańczowych o indeksie materiałowym 0-2865.

W ostatnim czasie miały miejsce następujące zdarzenie:

  1. Dnia 02.01.2020r. został utworzony dokument PZ o numerze 45/2020 r. na podstawie tego dokumentu zostało przyjęte 10 000 sztuk soków , cena ewidencyjna 2,00 zł.
  2. Dnia 08.01.2020r. został utworzony dokument PZ o numerze 48/2020 r. na podstawie tego dokumentu zostało przyjęte 20 000sztuk soków, cena ewidencyjna 2,10 zł.
  3. Dnia 10.01.2020r. został utworzony dokument PZ o numerze 50/2020 r. na podstawie tego dokumentu zostało przyjęte 3 000sztuk soków, cena ewidencyjna 2,20 zł.
  4. Dnia 15.01.2020r. został utworzony dokument PZ o numerze 52/2020 r. na podstawie tego dokumentu zostało przyjęte 20 000 sztuk soków cena ewidencyjna 2,60 zł.
  5. Dnia 16.01.2020r. został wystawiony dokument WZ o numerze 12/2020r. na podstawie tego dokumentu zostało wydane 23 000 sztuk soków.
  6. Dnia 17.01.2020r. został wystawiony dokument WZ o numerze 14/2020r. na podstawie tego dokumentu zostało wydane 15 000 sztuk soków.
  7. Dnia 18.01.2020r. został wystawiony dokument RW o numerze 13/2020r. na podstawie tego dokumentu zostało wydane 12 000 sztuk soków.

Na podstawie powyższych danych uzupełnij i odeślij  uzupełnioną kartotekę magazynową. Towar wydawany jest zgodnie z zasadą LIFO.

Zasada LIFO polega na tym że w pierwszej kolejności wydajemy te towary który najkrócej są przetrzymywane w magazynie. Czyli najpierw wydajemy towar z ostatniej dostawy.

 
aktualizacja 17.12.2020
materiał do zajęć z dnia 22.12.2020
Temat: Regulacje prawne czasu pracy w procesach transportowych.
Zasady eksploatacji środków technicznych.

Zasady eksploatacji środków transportu