Informacja o zajęciach

Nasza placówka organizuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla uczniów Szkół Zawodowych z terenu powiatu zawierciańskiego.W ośrodku prowadzone są zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych w formie kursów dokształcających I, II, III stopnia dla uczniów klas wielozawodowych. Realizacja zajęć możliwa jest po nawiązaniu współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych z  innych szkół dla niżej wymienionych zawodów:
 • Sprzedawca
 • Fryzjer
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
 • Krawiec
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Elektryk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz 
 • Lakiernik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Elektromechanik
 • oraz inne w miarę potrzeb.
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz