Pracownia architektury krajobrazu

aktualizacja 08.04.2021

Opiekun – Andrzej Głąb

Zdalne nauczanie dla klas 2c i 3a

ogród wiosną-klasa 2c

podstawowe pojęcia w szkółkarswie…..kl 3a

Metoda biologicznzochrony roślin-kl2c