Pracownia architektury krajobrazu

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Klasa Ia (wtorek)
przedmiot: metody i środki ochrony roślin
1. choroby i szkodniki roślin ozdobnych
2. podział środków ochrony roślin
3. przeprowadzenie chemicznego zabiegu ochrony roślin
 
Dla klasy Ia, IIa, Ic zajęcia praktyczne z panem Andrzejem Głąbem:
1. dobór roślin na kwietniki.
mój adres mailowy: marta.hesswypych@gazeta.pl
 
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
mail do kontaktu: doradcapckz@onet.pl 
 
 
 
aktualizacja 31.03.2020
 
Marta Hess-Wypych, Andrzej Głąb
 
Kl. Ia – przedmiot- metody i środki ochrony roślin:
– praca dla uczniów,
– stosowanie środków ochrony roślin
 
Kl. Ia; Ic; IIa – przedmiot: zajęcia praktyczne
– elementy uzbrojenia terenu
 
 
aktualizacja 01.04.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
 
aktualizacja 06.04.2020
 
Marta Hess-Wypych, Andrzej Głąb
Materiały dla uczniów na okres od 6.04 do 9.04.2020
 
– klasa Ia -warunki stosowania środków ochrony roślin i metody integrowane ochrony roślin;
– klasa Ia, Ic, IIa i III -korony drzew (kształcenie praktyczne)
 
 
aktualizacja 14.04.2020
 
Marta Hess-Wypych, Andrzej Głąb
 
Materiały dla dla klas Ia, IIa, III,  Ic – przedmiot – kształcenie praktyczne.
Temat: Odległości sadzenia drzew i krzewów od różnych elementów zabudowy i sieci nad- i podziemnych.
 
Przedmiot: Metody i środki ochrony roślin-zajęcia dnia 21.04.2020 – temat: Zakres kontroli integrowanej metody ochrony roślin.
 
 
aktualizacja 14.04.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
 
aktualizacja 22.04.2020
 
Kształcenie praktyczne klasa Ia, Ic, IIa, III- technik architektury krajobrazu:
,,Warunki uprawy roślin ozdobnych” – Marta Hess-Wypych i Andrzej Głąb
 
Metody i środki ochrony roślin – klasa Ia:
,, BHP podczas stosowania środków ochrony roślin” – Marta Hess-Wypych
 
 
aktualizacja 22.04.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
 
aktualizacja 29.04.2020
 
Marta Hess-Wypych, Andrzej Głąb
 
 
 
aktualizacja 29.04.2020

Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała

Temat:Klasyfikacja robót ziemnych

https://docs.google.com/document/d/1L0SNXvbR_zYla608Aq3Lr1-OvcUwfL8Fkqby62-j3Cs/edit?usp=sharing
 
aktualizacja 04.05.2020 
 
Proszę o wykonanie zadania do 15 maja, zdjęcie kartki z odpowiedziami proszę przesłać na mojego messengera lub maila. Andrzej Głąb
 
aktualizacja 05.05.2020
 
Praca dla klasy Ia tech.arch. kraj. z przedmiotu: ‚metody i środki ochrony roślin’- w zakresie kształcenia praktycznego. Marta Hess- Wypych
 
aktualizacja 06.05.2020 
 
Zadania do wykonania przez klasy 1a, 1c, 2   -Technik Architektury Krajobrazu. Termin do 10 maja 2020. Prace proszę wysłać na jeden z adresów- marta.hesswypych@gazeta.pl    lub   andrzej.glab61@gmail.com
 
 
aktualizacja 08.05.2020

Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała

Maszyny do głębokiego odspajania gruntu

aktualizacja 12.05.2020

Prace dla klasy Ia -przedmiot: ‚metody i środki ochrony roślin’-temat: zabezpieczenie przed agrofagami kwarantannowymi oraz test do rozwiązania.

Dla klas Ia, Ic, IIa i III z kształcenia praktycznego – notatka na temat: Odczyn gleby
Zabezpieczenie przed agrofagami kwarantannowymi

Odczyn gleby

test z przedmiotu metody i środki ochrony roślin

aktualizacja 13.05.2020

Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała

https://drive.google.com/open?id=1CO4tJmpZQfxGvvswg8gOi1DsyPVwwHVf

aktualizacja 15.05.2020

Zadanie do wykonania dla klas 1a,   1c,   2

Wyjaśnij pojęcie  ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE. Opisz wybrany przez Ciebie, jeden ze sposobów rozmnażania wegetatywnego. Termin wysyłania prac do 25 maj 2020 na jeden z adresów : andrzejglab61@gmail.com lub  marta.hesswypych@gazeta.pl

aktualizacja 18.05.2020

Zadanie do wykonania dla kl. III 

ZADANIE 2

aktualizacja 20.05.2020

Klasa I a przedmiot: Metody i środki ochrony roślin, temat: Maszyny i urządzenia techniczne stosowane w ochronie roślin
Klasa I a, I c, II, III przedmiot: Kształcenie praktyczne, temat: Podłoża do uprawy roślin ozdobnych.
 
aktualizacja 21.05.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
 
 
aktualizacja 26.05.2020 
 
Opracowania dla młodzieży.
Klasa I a – Chwasty w uprawie roślin
Klasy Ia, I c, II i III test szkoleniowy
 
 
aktualizacja 28.05.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
 
 
 
aktualizacja 01.06.2020
 
klasa I a przedmiot: Metody i środki ochrony roślin, temat: Chwasty jednoliścienne
klasa I a, I c, II, III przedmiot: Kształcenie praktyczne, temat: Obliczanie zapotrzebowania na rośliny
 
 
aktualizacja 04.06.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
 
 
 
aktualizacja 08.06.2020
 
klasa I a Chwasty dwuliścienne
klasa I a, I c, II, III test szkoleniowy
 
 
aktualizacja 11.06.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała
 
aktualizacja 15.06.2020 
 
klasa Ia Metody zwalczania chwastów
klasa I a, I c, II,III
 
 
aktualizacja 18.06.2020
 
Mechanizacja prac w architekturze krajobrazu – Krzysztof Bała