Pracownia gastronomiczna

Kontakt do nauczyciela Ewa Skwara: ewaskwara323@gmail.com
 
ZS im. H. Kołłątaja w Zawierciu 
 
Materiały dla klasy  I TŻ (Halina Baran, Aneta Łabędzka)
 
aktualizacja 31.03.2020
 
aktualizacja 06.04.2020 
 
aktualizacja 14.04.2020
 
aktualizacja 20.04.2020
 
aktualizacja 27.04.2020
 
aktualizacja 04.05.2020
 
aktualizacja 12.05.2020
 
aktualizacja 18.05.2020
 
aktualizacja 25.05.2020
 
aktualizacja 01.06.2020
 
 
aktualizacja 22.06.2020
 
 
Materiały I TŻ (Ewa Skwara)
Prezentacja – kuchnia regionalna
 
 
aktualizacja 24.04.2020
 
aktualizacja 05.05.2020
 
aktualizacja 14.05.2020
 
aktualizacja 19.05.2020
 
aktualizacja 27.05.2020
 
aktualizacja 03.06.2020
 
Materiały dla klasy I SB (Aneta Łabędzka)
 
 
aktualizacja 31.03.2020
 
aktualizacja 20.04.2020
 
aktualizacja 27.04.2020
 
aktualizacja 04.05.2020
 
aktualizacja 12.05.2020
 
aktualizacja 18.05.2020
 
aktualizacja 25.05.2020
 
aktualizacja 01.06.2020
 
 
aktualizacja 22.06.2020
 
Materiały dla klasy II TŻ (Halina Baran, Aneta Łabędzka)
 
aktualizacja 31.03.2020
 
aktualizacja 06.04.2020
 
aktualizacja 20.04.2020
 
aktualizacja 27.04.2020
 
aktualizacja 04.05.2020
 
aktualizacja 12.05.2020
 
aktualizacja 18.05.2020
 
aktualizacja 25.05.2020
 
aktualizacja 01.06.2020
 
 
aktualizacja 22.06.2020
 
 
Materiały dla klasy II TŻ (Ewa Skwara)
 
aktualizacja 01.04.2020
 
aktualizacja 05.05.2020
 
aktualizacja 14.05.2020
 
aktualizacja 19.05.2020
 
aktualizacja 27.05.2020
 
aktualizacja 03.06.2020
 
 
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu 
 
Materiały dla klasy I SB (Halina Baran)
 
aktualizacja 31.03.2020
 
aktualizacja 20.04.2020
 
aktualizacja 04.05.2020
 
aktualizacja 12.05.2020
 
aktualizacja 18.05.2020
 
aktualizacja 25.05.2020
 
aktualizacja 01.06.2020
 
 
Materiały dla klasy II SB (Aneta Łabędzka)
 
aktualizacja 31.03.2020
 
aktualizacja 14.04.2020
 
aktualizacja 20.04.2020
 
aktualizacja 04.05.2020
 
aktualizacja 12.05.2020
 
aktualizacja 18.05.2020
 
aktualizacja 25.05.2020
 
aktualizacja 01.06.2020
 
aktualizacja 15.06.2020
 
 
Klasa II SB (Ewa Skwara)
 
aktualizacja 14.04.2020
 
aktualizacja 24.04.2020
 
aktualizacja 05.05.2020
 
aktualizacja 14.05.2020
 
aktualizacja 19.05.2020
 
aktualizacja 27.05.2020
 
aktualizacja 03.06.2020