Pracownia geodezyjna

mail do kontaktu: kkrolakt06@gmail.com

KLASA I

https://www.youtube.com/watch?v=6pZIRQbHCUk                

https://www.youtube.com/watch?v=ksZdPmaqi50                     

https://docplayer.pl/15407710-Niwelacja-2-reperow.html

https://www.youtube.com/watch?v=-VKTXUiH3vA&list=PLrsQyLqwe-YT_6pWfHCG-qghORxwOdXBV

KLASA II

https://www.youtube.com/watch?v=Xll0ruvvjQk

https://www.youtube.com/watch?v=fBI6g44Owts

http://www.coder.pl/demo.htm

https://www.youtube.com/watch?v=aQMRh6w4pSE                 

https://www.youtube.com/watch?v=n9qqdoPcw_g                              

KLASA III

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-b-34/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-b-35/

http://www.coder.pl/demo.htm

https://www.youtube.com/watch?v=aQMRh6w4pSE                 

https://www.youtube.com/watch?v=n9qqdoPcw_g     

aktualizacja 06.04.2020

KLASA I

POMIAR OSNOWY POMIAROWEJ 

https://www.youtube.com/watch?v=pRfBf7XsZb8&list=PLrsQyLqwe-YT_6pWfHCG-qghORxwOdXBV&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=awPfVF4L2d8&list=PLrsQyLqwe-YT_6pWfHCG-qghORxwOdXBV&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=xk-sRe0_f1Y&list=PLrsQyLqwe-YT_6pWfHCG-qghORxwOdXBV&index=10

Geodezja

 KLASA II 

WYKONYWANIE POMIARÓW SYTUACYJNYCH I SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWYCH (link w pliku geodezja)

STOSOWANIE TECHNOLOGII GPS W POMIARACH GEODEZYJNYCH (link w pliku geodezja)

Geodezja

aktualizacja 20.04.2020 

dokum.geod.

sprawozdanie_techniczne

aktualizacja 22.04.2020

KLASA II 

Pomiar elementów niedostępnych do bezpośredniego pomiaru:

https://sites.google.com/site/niwelatory/przyklady-niwelacji-trygonometrycznej

KLASA III

b35-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny

geodezyjna obsluga budowy i ob bud_pomiary przemieszczen i odksztalcen

aktualizacja 27.04.2020 

osnowa_pomiarowa

Dziennik pomiaru kątów poziomych

aktualizacja 28.04.2020 

KLASY II i III 

Ćwiczenie praktyczne

dane do ćwiczenia praktycznego

aktualizacja 04.05.2020

KLASA I

https://www.youtube.com/watch?v=dv_CYg4bfqA

osnowa_pomiarowa

Obliczenie ciągów poligonowych

aktualizacja 06.05.2020 

KLASA II

PRZESTRZENNE WCIĘCIE W PRZÓD

KLASA III

https://slideplayer.pl/slide/838048/

egzamin-zawodowy-praktyczny

aktualizacja 11.05.2020 

KLASA I

obliczenia_ciag poligonowy_ćwiczenie

ciag poligonowy_ćwiczenie

aktualizacja 13.05.2020

KLASA II

niwelacja powierzchniowa

Niw.pow.spos.punktów rozpr.st1_st2

KLASA III

b35-2020-egzamin-zawodowy-praktyczny

aktualizacja 20.05.2020

KLASA III

obliczenia_ciag poligonowy_zamknięty

Dziennik niwelacji reperów

KLASA IV

b35-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny

aktualizacja 25.05.2020

KLASA I 

Szkic osnowy

aktualizacja 27.05.2020

KLASA II, KLASA III

zadanie z wcięciem

dane

aktualizacja 31.05.2020

KLASA I

Obliczenie współrzędnych punktów posiłkowych

aktualizacja 08.06.2020

KLASA I

Pomiar tachimetryczny

pomiar tachimetryczny

KLASA II

Niwelacja_siatkowa

aktualizacja 17.06.2020 

KLASA I
 
załącznik wykonywanie pomiarów….
 
KLASA II
 
niwelacja profilów
 
KLASA III 
 
zadanie egzaminacyjne