Zdalne nauczanie

Informacja!

W zakładce Pracownia Samochodowa znajdują się materiały dla uczniów ZS im. gen J. Bema w Zawierciu przygotowane w ramach zdalnego nauczania. Prosimy o zapoznanie się z ww. materiałami.