Pracownia fryzjerska

W PCKZ od 2008r. funkcjonują dwie pracownie fryzjerskie, gdzie uczniowie z  czteroletniego technikum odbywają zajęcia praktyczne.

Każda z pracowni wyposażona jest w stanowisko do mycia głowy, 3 konsole fryzjerskie profesjonalnie wyposażone, na których znajdują się  aparaty, przybory, profesjonalne produkty oraz główki treningowe, na których uczniowie wykonują ćwiczenia praktyczne takie jak: modelowanie, falowanie, lokowanie, rozjaśnianie , baleyage , koloryzację, strzyżenie, trwałą ondulację oraz koki i upięcia.

Uczniowie podzieleni są na grupy od 6 do 8 osób. Tygodniowo zajęcia odbywa około 90 uczniów, zgłębiają oni tajniki fryzjerstwa z zakresu: ondulacji wodnej, trwałej, nowoczesnych metod koloryzacji włosów oraz technik strzyżenia, fantazyjnych upięć i koków.

Na zajęciach uczniowie poznają sekrety pracy w salonie fryzjerskim, po skończeniu technikum zdają oprócz egzaminu dojrzałości, egzamin zawodowy, składający się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie trwania 4 letniej nauki uczniowie oprócz zajęć na pracowni odbywają praktykę miesięczną w salonie fryzjerskim.

Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują tytuł technika usług fryzjerskich i mogą podjąć pracę zawodową w salonie fryzjerskim lub otworzyć własny.