Pracownia gastronomiczna

 

Pracownia gastronomiczna przy Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego to działy prowadzące kształcenie w następujących zawodach:

 • technik kucharz
 • kucharz małej gastronomii  2 i 3 letni cykl kształcenia
 • cukiernik
 • piekarz

Kierunki te cieszą się sporym zainteresowaniem oraz dają duże możliwości pozyskania pracy na obecnym rynku pracy.

Pracownia gastronomiczna posiada profesjonalnie wyposażenie oraz zaplecze gastronomiczne zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Pracownia ta posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie  do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • sporządzania potraw i napojów różnymi technikami
 • sporządzanie dań garmażeryjnych i dietetycznych
 • pieczenie ciast i sporządzanie deserów
 • pieczenie wyrobów piekarskich
 • nakrywanie do stołów i obsługa konsumenta
 • organizowanie bankietów okolicznościowych
 • układanie jadłospisów
 • prowadzenie gospodarki magazynowej.