Kierunki kształcenia

Nasza Placówka organizuje praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla wszystkich zawodów, w jakich kształcą szkoły na terenie powiatu zawierciańskiego.