Dokumenty PCKZ

 

STATUT  PCKZ

STATUT PCKZ 2017

 

STATUT  CKP

STATUT CKP 2017

 

STATUT  CKU

STATUT CKU 2017

 

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO

STATUT ODiDZ 2017

 

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 5