Regulamin rekrutacji

Szczegółowe informacje dot rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe znajdziecie Państwo w regulaminie, wystarczy kliknąć na poniższy link.

http://www.pckz-zawiercie.pl/wp-content/uploads/2018/06/REGULAMIN-REKRUTACJI-KKZ-2018.pdf

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w sesji zimowej

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnego

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Rodzaj czynności

 

 

6 – 28 czerwca 2016 r

 

 

do 24 sierpnia 2016 r

Postępowanie rekrutacyjne Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

 

do 1 lipca 2016 r

 

 

do 25 sierpnia 2016 r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na KKZ i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji dokumentów, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy*).
 

1 lipiec 2016 r

 

25 sierpień 2016 r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych.
 

 

2 – 7 lipca 2016 r

 

 

26 – 30 sierpnia 2016 r

 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie odpowiedniego wykształcenia, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie na KKZ

 

 

8 lipiec 2016 r

 

 

31 sierpień 2016 r

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.