Współpraca z OKE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego bierze czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jako standaryzowany ośrodek posiadamy bazę lokalową przystosowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt techniczny, spełniający wymagania standardów egzaminacyjnych.

Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

 

Dodaj komentarz