Współpraca z OKE

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego bierze czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jako standaryzowany ośrodek posiadamy bazę lokalową przystosowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt techniczny, spełniający wymagania standardów egzaminacyjnych. Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Obecnie jednostka nasza posiada Upoważnienia OKE w Jaworznie do realizacji etapu praktycznego egzaminów zawodowych w zawodach:

– kucharz małej gastronomii

– fryzjer

– sprzedawca

– operator obrabiarek skrawających

– ślusarz

– mechanik pojazdów samochodowych

– cukiernik

– piekarz

– krawiec

– technik elektronik

– technik elektryk

– technik pojazdów samochodowych

– technik informatyk

– technik żywienia i gospodarstwa domowego

Posiadamy również zgodnie z nową podstawą programową upoważnienie OKE do przeprowadzania egzaminów w poszczególnych kwalifikacjach:

– A.18 – Prowadzenie sprzedaży

– A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

– A.23 – Projektowanie fryzur

– B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

– M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

– M.17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

– M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

– M.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

– R.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

– T.3 – Produkcja wyrobów piekarskich

– T.4 – Produkcja wyrobów cukierniczych

– T.6 – Sporządzanie potraw i napojów

Dodaj komentarz