Targi Pracy

Przedstawiciele PCKZ w osobach Katarzyny Kostrzejowskiej, Krzysztofa Bały – doradców zawodowych oraz Dyrektora Placówki Leszka Brzozowskiego w dn. 24 września 2019 r. wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu. Celem targów było przedstawienie aktualnych ofert pracy przez lokalnych pracodawców oraz możliwości kształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji. 

Comments are closed.