Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe!!!

Ponadto w ofercie posiadamy możliwość uzupełnienia lub uzyskania wykształcenia w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w naszej Szkole Policealnej. ZAPRASZAMY!!! 

Comments are closed.