Porozumienie PCKZ – Firma Przewozowa MATI-TRANS

Dyrektor PCKZ Krzysztof Bała podpisał porozumienie z właścicielem firmy Mati-Trans Krzysztofem Żurkiem dotyczące praktycznej nauki zawodu w zawodzie kierowca-mechanik oraz elektromechanik.

Uczniowie klas II i III Szkoły Branżowej będą  odbywać zajęcia praktyczne w zakładzie pracy według ustalonego harmonogramu, pod nadzorem nauczyciela PCKZ i opiekuna ze strony pracodawcy. Ta forma zajęć pozwala realizowanie podstawy programowej, oraz zapoznanie uczniów z naturalnymi warunkami pracy.

Comments are closed.