Archive for Krzysztof Bałach

Porozumienie PCKZ – Firma Przewozowa MATI-TRANS

Dyrektor PCKZ Krzysztof Bała podpisał porozumienie z właścicielem firmy Mati-Trans Krzysztofem Żurkiem dotyczące praktycznej nauki zawodu w zawodzie kierowca-mechanik oraz elektromechanik.

Read more